top of page

Ашиг сонирхлын төлөөлөл

Бид гишүүдийнхээ ашиг сонирхлыг Монголын эдийн засаг, улс төрийн түвшинд шийдвэр гаргагчид болон байгууллагуудад төлөөлдөг.

Бид хөрөнгө оруулалт, бизнесийн орчныг сайжруулах зорилгоор гишүүдийнхээ санал хүсэлт, тулгамдаж буй асуудлыг эрх бүхий байгууллагад хүргэдэг. Бид өөрсдийн сүлжээ, харилцаа холбоогоороо та бүхэнд үйлчлэх болно.

ГМБЭХ нь Герман-Монголын бизнесийн ашиг сонирхлын холбоо болохын хувьд гишүүн компаниуддаа өдөр тутмын асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Захиргаа, эрх бүхий байгууллагуудтай холбосноор тэдний зах зээлд нэвтрэх үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилтууд, захиргааны бэрхшээлүүдэд анхаарлаа хандуулдаг.

ХОЛБОО
БАРИХ

Др. Магнус Мюллер

Гүйцэтгэх захирал

 
 
MBA_MM-RGB_edited_edited.png

+976 7011 6011

bottom of page