top of page

Гишүүнээр элсэх

Герман-Монголын бизнесийн харилцаанд оролцож буй бүхий л байгууллага гишүүнээр элсэх боломжтой.

ГМБЭХ-нд та гишүүнээр элссэнээр Монгол улсад өрнөж буй үйл явдлуудын талаар тогтмол мэдээлэл авч, бусад компаниудын туршлагатай танилцах болно. Удирдах зөвлөл гишүүнчлэлийг шийддэг.

ГМБЭХ-нд гишүүнээр элсэх шалтгаан:

  1. Монгол, Герман дахь үнэ цэнтэй сүлжээний нэгэн хэсэг болох боломж

  2. ГМБЭХ-ны ажлын хэсэгт оролцох

  3. ГМБЭХ-ноос зохион байгуулдаг сүлжээ, сургалт, нийгмийн арга хэмжээнд хөнгөлөлттэй болон үнэ төлбөргүй оролцох

  4. Бизнес форум, төлөөлөгчдийн айлчлал, бусад чухал арга хэмжээнд онцгой зочноор оролцох

  5. ХБНГУ хийх бизнес аялалыг дэмжих

  6. Монгол, Германы санхүү, зах зээл, бизнесийн сүүлийн үеийн мэдээ, тендерийн мэдээллийн дижитал товхимолыг хүлээн авах

  7. Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны гишүүн болсноор Европ, Монголын Хамтарсан Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим (Eurochamber mongolia)-ын гишүүн болно

  8. ГМБЭХ-оос үзүүлж буй бизнес үйлчилгээний 10 хүртэлх хувийн хөнгөлөлт авах

  9. Олон улсын бизнесийн ертөнцөд танигдах

  10. Холбогдох байгууллага болон улс төрийн шийдвэр гаргагчидтай харилцан зөвшилцсөн яриа хэлэлцээрээр дамжуулан таны бизнесийн ашиг сонирхлыг үр дүнтэй хамгаалах

ХОЛБОО
БАРИХ

Др. Магнус Мюллер

Гүйцэтгэх захирал

 
 
MBA_MM-RGB_edited_edited.png

+976 7011 6011

bottom of page