top of page

Германы Ахмад Мэргэжилтний Алба (ГАМА)

Манай хамтрагч

Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны төлөөх Германы Эдийн Засгийн Сан-д хамаарагдахын хувьд ГАМА нь дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. ГАМА нь сайн дурын үйл ажиллагаагаа голчлон хөгжиж буй орнууд болон Германд явуулдаг.  

ГАМА нь бүх салбарт мэргэшсэн, өндөр мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан мэргэжилтнүүдээ дотоод, гадаадын жижиг, дунд компаниуд, төрийн захиргааны байгууллагууд, танхим, бизнесийн холбоод, нийгэм эрүүл мэнд, ерөнхий болон мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд рүү илгээдэг.

Ахмад мэргэжилтнүүдийн туршлага нь бидний нийгэмд эерэг нөлөөлөл үзүүлж, улс орны соёлтой танилцах, баяжуулах боломжийг олгодог.

Logo_edited_edited.png
Anchor 1

ХОЛБОО
БАРИХ

Батбаярын Саран

Гишүүнчлэл ба ивээн тэтгэгчийн менежер

Германы Ахмад Мэргэжилтний Алба-ны төлөөлөгч

Saran_edited.png

+976 7011 6011

bottom of page